Aktorius Ramūnas Šimuauskas

Komedija "Traukinys" 2013-2016

Komedija "Abstinento pagirios" 2014-2016

Komedija "Meilės receptai" 2016

Lietuvos Komiko vakaras 2014,2015